جمعه 15 آذر 1398 8 ربیع‌الثانی 1441 Friday 6 December 2019
1394/09/15 912

جنبش ضد اسلامی پگیدا و چالش های فراروی آلمان

نویسنده/نویسندگان:  سیدمهدی میرمحمد صادقی

مشخصات نویسندگان:

 

 مراکز تهیه کننده: ماهنامه رویدادها و تحلیل ها 

 

پگیدا یکی از جنبش‌های اصیل آلمانی است که از سال گذشته تاکنون با برگزاری تظاهرات ضداسلامی در بسیاری از شهرهای آلمان توانسته دولت این کشور را به چالش بکشد. وقوع تحولات متعدد در سراسر جهان به خصوص تصاویر منتشر شده از  اقدامات ضدبشری گروه‌های تروریستی همچون داعش علیه مسلمانان و غیرمسلمانان (به خصوص مسیحیان) و از همه مهم‌تر واقعه شارلی ابدو در فرانسه که با نام اسلام صورت می‌گیرد، باعث شد که این جنبش طرفداران بیشتری بیابد و خواسته‌های ضد اسلامی خود را با صدای بلندتری فریاد بزند. با توجه به ریشه‌های نژادپرستی و ناسیونالیستی در آلمان و حساسیت‌هائی که دولت آلمان نسبت به این مسائل دارد، آنها تلاش نموده‌اند این مسئله را کم‌اهمیت جلوه دهند اما واقعیت چیز دیگری است و اقدامات دولت غرب‌گرای آلمان و تبلیغات مسموم رسانه‌های غربی و آلمانی طی سال‌های گذشته باعث تحریکاتی جهت به وجود آمدن چنین جنبش‌هائی علیه اسلام و مهاجران شده است. این جنبش به تدریج در حال گسترش به سایر کشورهای اروپائی نیز می‌باشد.